{{headers[selectedLogin]}}


Mesp.mn
Сан Бизнес центр, 501 тоот, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-29, Бага тойруу, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс

+976 75057570
info@mesp.mn
Mongolia.Employment.Support.Project
“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

админ,   4 сарын 11, 2024


Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал 2024 онд батлагдсан бөгөөд  уг шинэчилсэн найруулгын төслийг  төрийн болон нийгмийн түншлэгч талуудад танилцуулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа.

Тус хэлэлцүүлгээр Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн дунд хугацааны эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал судалгааны тайлан болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг танилцуулан санал авч хэлэлцлээ.

Хуулийн төсөл нь макро эдийн засгийн түвшинд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, түүний зарчим, зорилго хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллага, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн орлого бүрдүүлэлт, санхүүжилт, зарцуулалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох эрх зүйн үндсийг тодорхойлох харилцааг зохицуулна.

Уулзалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт болон ажил олгогч нар оролцлоо.
Судалгаа, Мэдээлэл