{{headers[selectedLogin]}}


Mesp.mn
Сан Бизнес центр, 501 тоот, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-29, Бага тойруу, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс

+976 75057570
info@mesp.mn
Mongolia.Employment.Support.Project
Бүрэлдэхүүн 4. Шинэ корона вирус (COVID-19)-ийн цар тахлын үед хөдөлмөр эрхлэгчдэд богино хугацааны тэтгэмж олгох

админ,   1 сарын 01, 2024


КОВИД-19 цар тахлын үед зохих шалгуур хангасан албан журмын  даатгуулагчдад богино   хугацаанд НДШ-ийн хөнгөлөлт үзүүлэх

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4 нь Монгол Улсын Засгийн газраас Ковид 19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, ажиллагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд зохих шалгуур хангасан албан журмын  даатгуулагчдад богино хугацаанд НДШ-ийн хөнгөлөлт үзүүлэхэд чиглэсэн. Энэ хүрээнд 2020 онд албан журмын даатгалд хамрагдсан 152,475 ажиллагчид болон 18,598 ажил олгогчийн НДШ-ийг нэг сарын хугацаанд чөлөөлж, тэтгэмж олгосон.